Бидний зорилго

Тээвэр зуучийн мэргэжлийн цогц үйлчилгээг үзүүлж, Монгол улсын гадаад худалдааны салбарт хувь нэмэрээ оруулах нь бидний эрхэм зорилго билээ.