Вагоны мэдээлэл

Ачаа тээвэрлэхэд зориулагдсан түгээмэл вагоны мэдээлэл.

Монголтранс ХХК -ийн Терминал талбайн хоёр салаа зам дээр 40 вагон, тавцан зам дээр 5 вагон хүлээн авах хүчин чадалтай.