Гаалийн зуучлал

Монголтранс ХХК нь гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд гаалийн холбогдох хуулийн дагуу зөвлөгөө өгч гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих болон гаалийн бүрдүүлэлтийг гэрээний дагуу хийнэ.