Транзит тээвэр

Бид монгол улс дундуур дамжин өнгөрөх  бүх төрлийн тээврийг зохион байгуулж бичиг баримт бүрдүүлэлт хийж үйлчилж байна.