Түүвэр ачааны тээвэр

Бид таны шаардлагт нийцүүлэн Европын холбооны улсуудаас түүвэр ачааг тогтсон цагийн хуваарийн дагуу автомашинаар тээвэрлэн авчирах үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн дэлхийн хамгийн их худалдаа хийгддэг Хятад улсын бүх хотуудаас түүвэр ачааны тээврийн үйлчилгээг таньд санал болгож байна.