Хадгаламж

Хэрэв та ачаагаа авах боломжгүй түр хугацаагаар хадгалуулах шаардлага гарвал бидэнд хандаарай. Бид таны ачааны онцлог шаардлагад тохируулан ачаа барааг тань хяналтын камер, харуул хамгаалалттай агуулах болон талбайд задгайгаар эсвэл чингэлэгт хийн хадгалах үйлчилгээг үзүүлж байна