Л.Элбэгдаваа

Гүйцэтгэх захирал

Олон улсын тээвэр үйлчилгээний “Монголтранс” ХХК1991 онд байгуулагдсан цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл 31 жилийн турш тээврийн салбарт үйл ажиллагааг жигд тогтвортой явуулж байгаа хамт олон. Манай компани нь үйлчлүүлэгчдийнхээ итгэлийг олсон, тээврийн салбартаа мэргэшсэн, мэргэжлийн өндөр түвшний баг хамт олон юм.Бид цаашид үйл ажиллагаагаа өргөтгөх үүднээс гаалийн баталгаат агуулах, гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч, агуулах зэргийг барьж байгуулахаар ойрын хугацааны төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжих шатандаа явж байна.