Мэдээ мэдээлэл 2

 /INCOTERMS]ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ СУУРЬ