Задгай ачааны тээвэр

Хэтрүү овортой машин механизм, задалж тээвэрлэх боломжгүй ачаа барааг задгайгаар тээвэрлэх шаардлага гардаг. Бид бүх төрлийн задгай ачааны тээврийг зориулалтын бэхэлгээгээр бэхэлж тээвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байна.